Yếu tố cơ bản trong không gian bếp: Chọn hướng bếp phù hợp với gia chủ (p3)


Trong Dịch lý phương Đông có quy ước phong thủy xem nhà ở là phần dương trạch, tương ứng với đàn ông, thuộc dương, để làm cơ sở tính tuổi, vị trí, phương hướng cho các thành phần cửa, bếp, bàn thờ... của ngôi nhà. Thực ra đó là đặc trưng rất hợp lý của văn hóa Việt Nam xưa nay: thống nhất tính tuổi cho một người chủ mang tính quy ước chứ không chia ra phức tạp.
Còn câu "đàn ông cái nhà, đàn bà cái bếp" mà ta hay nghe nói là nhắc nhở về phân công lao động và vai trò của từng giới trong sinh hoạt gia đình, chứ không phải tính tuổi của mẹ, của vợ... như một số người hay nghĩ, hay ai đứng nấu bếp thì tính toán hướng bếp theo người đó.
Dĩ nhiên, khi gặp trường hợp nhà toàn là nữ giới thì mới tính tuổi phong thủy làm nhà theo tuổi người phụ nữ nào quyết định sự tồn tại của gia đình và là người sẽ cư ngụ lâu dài hơn cả trong ngôi nhà đó.
Hướng bếp phải đảm bảo yêu cầu về tọa hung hướng cát.
Sau đây là một số lời khuyên khi chọn hương cho căn bếp nhà bạn.

Tốn mệnh Tốn trạch

Chọn hướng bếp phù hợp với gia chủ: Nội thất Phương Anh 0986998381
Lò bếp rất nên tọa tây hướng Đông, vì đó là tọa "lục sát" hướng "diên niên". Chúc phúc khang ninh, phu thê hòa thuận, sau đó là tọa Tây bắc hướng Đông Nam tức là tọa "họa hai" hướng "phục vị" cùng tương đối lý tưởng, chủ gia đình hòa thuận, người người bình an.
Khảm mệnh Khảm trạch
Chọn hướng bếp phù hợp với gia chủ: Nội thất Phương Anh 0986998381
Lò bếp nên tọa Tây Bắc hướng Đông Nam, vì đó là tọa "lục sát" hướng "sinh khí" phù hợp với yêu cầu "tọa hung hương cát" là bếp lành "sinh khí". Bếp sinh khí chủ đại quý, công danh nhẹ bước, con cháu hiển vinh. Sau đó là tọa Tây hướng Đông, tức là tọa "họa hại" hướng "thiên ý", là bếp lành "thiên y", chủ đại cát, tiền của vào đầy, khỏe mạnh sống lâu.
Ly mệnh Ly trạch
Chọn hướng bếp phù hợp với gia chủ: Nội thất Phương Anh 0986998381
Lò bếp nên tọa Tây hướng Đông, đó là tọa "ngũ quỷ" hướng "sinh khí", phù hợp với yêu cầu "tọa hung hương cát". Bếp hướng về phương "sinh khí" là bếp sinh khí, chủ đại quý, công danh nhẹ bước, cháu con vinh hiền, sau đó là tạo Tây Bắc hướng Đông Nam, tức là "tọa tuyệt mệnh" hướng "thiên y" là bếp lành thiên y. Bếp thiên y chủ đại phúc, tiền của vào đầy, mạnh khỏe sống lâu.
Càn mệnh Càn trạch
Chọn hướng bếp phù hợp với gia chủ: Nội thất Phương Anh 0986998381
Lò bếp rất tốt nên tọa Đông hướng Tây, vì phù hợp với yêu cầu tọa hướng cát, là bếp lành "sinh khí". Bếp này chủ đại quý, công danh nhẹ bước, con cháu hiển vinh. Sau đó là tọa Đông Nam hướng Tây Bắc, tức là tọa "họa hại" hướng "phục vị", chủ gia đình hòa thuận, người người bình an.
Đoài mệnh Đoài trạch
Chọn hướng bếp phù hợp với gia chủ: Nội thất Phương Anh 0986998381
Lò bếp rất nên tọa Đông Nam hướng Tây Bắc, vì đó là tọa "lục sát" hướng "sinh khí", phù hợp với yêu cầu tọa hung hướng cát, thuộc về bếp lành sinh khí, chủ địa quý, công danh nhẹ bước, con cháu hiển vinh. Sau đó là tọa Đông hướng Tây, tức là tọa "tuyệt mệnh" hướng "phục vị" là bếp lành, gai đình hòa thuận, người người bình an.

Cấn mệnh Cấn trạch

Chọn hướng bếp phù hợp với gia chủ: Nội thất Phương Anh 0986998381
Lò bếp rất nên tọa Đông Nam hướng Tây Bắc, đó là tọa "tuyệt mệnh" hướng "thiên y", phù hợp với yêu cầu tọa hung hướng cát, là bếp lành "diên niên' chủ vợ chồng hòa thuận, phúc thọ khang ninh.

Khôn mệnh Khôn trạch

Chọn hướng bếp phù hợp với gia chủ: Nội thất Phương Anh 0986998381
Lò bếp nên tọa Đông hướng Tây, đó là tọa "họa hai" mà hướng "thiên y" phù hợp với yêu cầu tọa hung hướng cát, là bếp lành "thiên y", chủ đại phú, tiền của vào đầy, khỏe mạnh sống lâu. Sau đó là tọa Đông Nam hướng Tây Bắc, tức là tọa "ngũ quỷ" hướng "diên niên" là bếp lành "diên niên", chủ vợ chồng hòa thuận phúc thọ khang ninh.
Chấn mệnh Chấn trạch
Chọn hướng bếp phù hợp với gia chủ: Nội thất Phương Anh 0986998381
Theo bát quái đồ sở thuộc cung Sinh khí là quẻ Lôi Hỏa Phong trong kinh Chu Dịch. Chủ nhà có phước lớn, có nhiều tiền tài và lợi lộc. Các hướng khác sẽ mang lại nhiều tai ương bệnh tật, lao lý.
NỘI THẤT PHƯƠNG ANH
0986998381 - 024.6686.0172

Địa chỉ: SỐ 139/85 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.
Hotline: 0986998381